gradient_pink.png

My favorite shots  Enjoy!

Héngerdéif

(Accipiter gentilis)

Huer – Habicht, Northern Goshawk, Autour des palombes

Héngerdéif (Huer)
Héngerdéif (Huer)

20210217 DSC_0226

Northern Goshawk
Northern Goshawk

20210217 DSC_0225

Héngerdéif (Huer)
Héngerdéif (Huer)

20210217 DSC_0219

Héngerdéif (Huer)
Héngerdéif (Huer)

20210217 DSC_0226

1/11

Breeding bird  ● Present: January - December
Breeding Season: April - July