gradient_pink.png

My favorite shots  Enjoy!

De Grénge Fénk

(Chloris chloris)

Grünfink, European Greenfinch, Verdier d'Europe

Mister Greenfinch
Mister Greenfinch

20210509 DSC_0851

Mister Greenfinch
Mister Greenfinch

20210509 DSC_0857

De Grénge Fénk
De Grénge Fénk

2020

Mister Greenfinch
Mister Greenfinch

20210509 DSC_0851

1/73

Breeding bird  ● Present: January - December
Breeding Season: April - July